FAQ - Vanliga frågor om Kurt

Har du frågor om Kurt? Kanske hittar du svaret bland våra vanliga frågor nedan, eller på Kurtsidan. Om inte, skicka din fråga till oss, kurt@medfarm.uu.se eller ring 018-471 5017.

Om Kurt

Hur funkar Kurt, hur gör man? I korta drag går det till så att du gör en beställning av ett formulär där du skapar de frågor du vill ställa till dina respondenter. Beställningen skickas till oss. När vi har hanterat den får du en länk tillbaka till formuläret som du kan dela/sprida till de som ska svara. Inkomna svar hamnar i Kurt, på Min sida, som en automatskapad pdf-rapport och i två olika Exceldokument för vidare bearbetning om man så önskar. Läs mer här - hur fungerar Kurt.

Vad är Kurt-id och var hittar jag detta? Kurt-id är den femsiffriga koden som står sist i den Kurtlänk du har fått. Vid kommunikation med oss gällande en Kurt önskar vi att du anger Kurt-id. Det underlättar hanteringen för oss.

Hur lång tid tar det från att jag skickat in min beställning tills jag får länken? Det kan ta upp till en vecka men oftast går det snabbare än så. Ju viktigare det är att Kurten öppnar ett visst datum, ju bättre är det att vara ute i god tid med din beställning så att den hinner hanteras i tid.
 

SKAPA FORMULÄR

Kan jag kopiera en Kurt jag redan har? Det du kan kopiera är frågorna. Dessa kopierar du från en Kurt som du har skapat tidigare och lägger in i en ny beställning. Den allmänna informationen och när den nya Kurten ska vara tillgänglig behöver du ange manuellt. Så här gör du:

 1. Logga in i Kurt https://doit.medfarm.uu.se/kurt
 2. Gå till Min sida (se vänsterspalten) och markera befintlig Kurt
 3. Klicka på  länken "Visa frågorna i Kurt-format" 
 4. Markera och kopiera texten i den vyn (= frågekod)
 5. Därefter, beställ en ny Kurt
 6. Vid frågedelen klicka på fliken "Visa kod" och klistra in den text (= frågekod) som du har kopierat i den vita/tomma rutan. Tryck Enter om frågorna inte kommer upp till höger.
 7. I detta läge kan du, om du vill och behöver, göra ändringar i frågorna. 
 8. Skicka in den nya beställningen. Visa film.


Ändringar och JUSTERINGAR

Kan jag ändra i en inskickad Kurt? Nej, du kan själv inte göra ändringar. Mindre justeringar kan vi göra så länge Kurten inte har hunnit öppna. Skicka ett mail till oss kurt@medfarm.uu.se och ange vilket Kurt-id det gäller och vad du önskar ändra. Observera att när en Kurt har öppnat så kan vi inte lägga till/ta bort frågor eller alternativ. Enbart textändringar, som t ex stavfel kan göras.

Kan man stänga en Kurt tidigare än tänkt? Ja, skicka oss ett mail om vilken Kurt det gäller och när du önskar stänga den.
 

Åtkomst och behörigheter

Kan jag få beställaråtkomst till en Kurt och inkomna svar fast det inte är jag som har beställt den? Ja, du kan läggas till som medbeställare. För att vi ska kunna lägga till dig som medbeställare i en Kurt som redan finns behöver den som har beställt/skapat Kurten maila till oss och intyga att du får åtkomsten.

Vi är flera som ska hantera inkomna svar till en Kurt, hur får vi behörighet? När du beställer Kurten kan du lägga till de personer som ska ha åtkomst som medbeställare. Det gör du genom att skriva in era CAS-id i fältet UpUnet-användarnamn, med kommatecken mellan. Visa film.

Hur gör jag om min Kurt bara ska kunna besvaras av vissa personer? Du kan lösenordskydda en Kurt så att mottagaren av Kurten måste logga in med sitt CAS-id för att besvara den. En förutsättning för att kunna låsa en Kurt är att samtliga mottagare har ett CAS-id vid UU.

Du kan låsa Kurten till alla vid UU, till bara studenter, till bara anställda, till studenter på viss kurskod eller till specifika mottagare. I den sistnämna varianten behöver du lägga in mottagarnas CAS-id. Om du vill låsa en Kurt så bockar du i rutan "Lösenordsskydd och påminnelser" i beställningsformuläret, strax nedanför frågedelen och därefter anger hur/till vilka den ska låsas.

Är det någon skillnad i funktionalitet mellan en lösenordskyddad (låst) Kurt respektive öppen Kurt? Ja, en lösenordskyddad (låst) Kurt innebär att;

 • Mottagaren måste logga in med sitt CAS-id för att kunna besvara Kurten.
 • Mottagaren kan bara svara en gång.
 • Mottagaren kan påbörja att svara i formuläret och sedan fortsätta vid ett annat tillfälle då inskrivna svar sparas.
 • Mottagaren får ett automatiskt inbjudningsmail till kursvärderingen i samband med att den öppnar.
 • Du som beställare kan schemalägga automatiska påminnelser till de som inte svarat.

En öppen Kurt innebär att;

 • Vem som helst som får tag i Kurtlänken kan besvara den, dvs ingen inloggning krävs.
 • En person kan besvara Kurten flera gånger (vilket sällan brukar vara ett problem).
 • Man måste besvara hela Kurten vid ett och samma tillfälle, dvs man kan inte påbörja besvara Kurten, spara det man har skrivit in, för att sedan återvända och fortsätta.
 • Du som beställare måste själv skicka ut länken till dina mottagare, alt publicera länken där de kan komma åt den.

Jag har lösenordskyddat/låst min kursvärdering till kurskoden men alla studenter har inte fått den, hur gör jag? I samband med att Kurten öppnar, vid midnatt angivet datum, laddas studenterna - som just då - finns registrerade på kurskoden upp i Kurten. Det går ut ett automatiskt mail till dessa med Kurtlänken. Studenter som av någon anledning inte var registrerade på kurskoden vid Kurtens öppningstillfälle får alltså ingen tillgång till Kurten utan behöver läggas in manuellt i efterhand. Maila till oss så hjälper vi dig.

Det kan också vara så att studenterna är inlagda på olika anmälningskoder. I dessa fall kan det vara så att bara studenter på den ena koden blir uppladdade. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.