Hos oss finns en områdesgemensam pedagogisk utvecklare. Vi har också pedagogiska utvecklare som arbetar direkt mot läkarprogrammet.

Välkommen att kontaka våra pedagogiska utvecklare!

Områdesgemensam pedagogisk utvecklare

Nu finns en områdesgemensam pedagogisk resurs för er som undervisar vetenskapsområdets studenter. Ni kan få stöd och råd inom olika pedagogiska ämnen och områden som ni vill utveckla. För mer info, frågor och/eller kontakt, kontakta Karin Björklund.

Karin Björklund har under många år arbetat med medicinsk pedagogisk forskning, utveckling och utbildning inom universitet och i klinik, ex primärvård. Fokus i hennes arbete har varit att stödja och utveckla studenters kliniska lärande. Hennes forskning handlar främst om hur patienter kan bli en kollaborativ partner i läkarstudenters kliniska lärande, men även om hur virtuella patient och interprofessionellt lärande kan stödja studenters kliniska lärande, främst i primärvården.

Karin har doktorerat i medicinsk pedagogik med avhandlingen 'Students’ workplace learning in primaryhealth care: learning from patients’, har en master i medicinsk pedagogik och är leg. arbetsterapeut.

Länk till avhandling

Senast uppdaterad: 2022-11-16