PRIORITERADE UPPDRAG

MedfarmDoIT är ett stöd och en resurs för alla inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci som vill skapa och använda IT-verktyg inom ramen för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Målen är:

  • Förbättra inlärningen hos studenter
  • Öka flexibiliteten i undervisningen
  • Effektivisera undervisning och kursadministration

Inom budgeten för resurs och stöd är medieproduktioner för utbildning på grund- och avancerad nivå inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Prioriterade uppdrag inom medieproduktion är exempelvis undervisningsfilm, instruktionsfilm, filmade föreläsningar och poddar för undervisning.

Senast uppdaterad: 2021-12-29