ÖVRIGA PROJEKT

I mån av tid och resurser åtar vi oss övriga uppdrag. Det kan vara presentationsfilmer om forskning eller annan promotion riktad till sponsorer eller andra externa intressenter. Det kan också till exmempel vara filmer riktade till gymnasiet för att göra promotion eller informera om ett visst program inom uppsala universitet.

Det kan också handla om filmer eller andra produktioner som har uppsala universitet som en av flera uppdragsgivare.

Vi tar inte uppdrag som rena föreläsningar eller större evenemang och inte heller produktioner som är helt extarna utan koppling till Uppsala universitet. För sådana produktioner hänvisar vi till Uppsala universitets upphandlade leverantörer som du hittar mer information om här.

EXEMPEL PÅ ÖVRIGA UPPDRAG

Exemplen nedan från vänster till höger:

 1. Informationsfilmer

Fillm kan användas i syfte att nå ut med information

 1. MOOC-filmer

Filmade inslag som ska ingå i en MOOC - nätbaserad öppen distanskurs

 1. Rekryteringsfilmer

Använd film för att rekrytera personer till ditt program eller kurs

Vi kan också göra film för till exempel ansökningar till stipendier och sponsring av forskningsprojekt eller annat externt samarbete. Det måste dock alltid finnas en anknytning till Uppsala Universitet

 • Informationsfilm

 • MOOC-film

 • Rekryteringsfilm

Prislista för övriga uppdrag

Uppstartsmöte, planering och bollplank ingår i alla kategorier, Ändras förutsättningarna under projektets gång kan olika block tillkomma igen. Vi gör inte textning av film eller översättning.

MANUS

 • Manusbearbetning 1 timme 750SEK 

Framtagning av brief, bildmanus, speakertext. 

 • Manusbearbetning halvdag 3000SEK 

Framtagning av brief, bildmanus, speakertext. 

 • Manusbearbetning heldag 6000SEK 

Framtagning av brief, bildmanus, speakertext. 

INSPELNING 

 • Inspelning 1 timme 3000SEK 

Ingår transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera. 

 • Inspelning halvdag 4000SEK

Ingår transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera. 

 • Inspelning heldag 6000SEK 

Ingår transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera. 

REDIGERING

 • Redigering av befintlig färdig film ex småfix, 750SEK à tim 

 • Redigering 1 timme 3000SEK

Ingår överföring av material, sortering, enklare redigering enligt överenskommelse, ex. speaker, musik, ljudeffekter, rendering och leverans av film. 

 • Redigering halvdag 4000SEK

Ingår överföring av material, sortering, redigering enligt överenskommelse, ex. speaker, musik, ljudeffekter, 2 feedback tillfällen och 1 master rendering + leverans av film. 

 • Redigering heldag 6000SEK

Ingår överföring av material, sortering, redigering enligt överenskommelse, ex. speaker, musik, ljudeffekter, 2 feedback tillfällen och 1 master rendering + leverans av film.

Utlån av Poddutrustning 750SEK/dygnet

Inspelning självkörstudion + redigering och publicering 2000SEK/3tim 

Senast uppdaterad: 2022-02-03