UPPHOVSRÄTT

När du skapar undervisningsmaterial för webben, till exmepel en presentation med bilder, så är det viktigt att du har tillstånd att använda materialet du kanske hämtat från internet. Lagen om upphovsrätt reglerar upphovsmannens rätt till de verk (bilder, texter, musik, foton, filmer osv) som hon eller han har skapat.

När du filmar din föreläsning, till exmepel i vår självkörstudio, och tillgängliggör den på webben, exempelvis på Studio, så gäller inte kopieringsavtalet. För att få använda någon annans material i filmen eller presentationen måste du inhämta tillstånd från upphovsrättshavaren. Ett alternativ kan vara att använda dig av material på internet som är fritt för alla att använda. Det framgår av hemsidan och den specifika bilden eller filmklippet. 

Fria resurser för medieproduktioner

Idag har det blivit allt vanligare att publicera verk på nätet under så kallad Creative Commons licens. Det innebär att den som har upphovsrätten ger användare tillåtelse att använda verket (fotot, filmen, illustrationen) på olika sätt. Det finns många olika typer av CC-licenser. Det är viktigt att du tar reda på vilket sätt du får använda materialet du är intresserad av.

Många vill också att de omnämns i anslutning till publiceringen om deras material används.

Det finns många webbplatser där du kan hitta foton, illustrationer, filmer och texter som är fritt att använda. Det mesta på Wikisidorna är fritt att använda. Wikipedia är en sådan sida, men också exmepelvis Wikimedia Commons. Flickr är en bilddelarsajt där du själv kan ladda upp bilder och ladda ner andras.

Uppsala universitet har en bildbank där materialet får användas fritt för produktioner inom Uppsala universitet

Det finns också kommersiella sidor som har delar av sitt bildmaterial som gratis och fritt att använda exempelvis Pexels, Pixabay och Videvo

Musik till dina filmer kan du hitta gratis och fritt att använda på Youtubes ljudbibliotek, Free music archive, Bensound och Soundcloud

Senast uppdaterad: 2021-12-29