AVTAL

Att filma på allmän plats innebär inga begränsningar alls och personer som komer med på bild kan inte hindra dig att publicera filmen.

På annan plats än allmän plats, till exempel på Uppsala univeristet eller akademiska sjukhuset gäller inte den här rätten automatiskt. Alla personer som finns med på en film eller ljudupptagning innehar här rätten att bestämma över hur materialet ska användas. Det spelar ingen roll om dessa personer är andra föreläsare från Uppsala universitet, externa föreläsare eller studenter. Det är viktigt att du tydligt informerar hur filmen kommer att användas. Det räcker med ett muntligt medgivande för informationsfilm eller undervisningsfilm. Det ska vara från målsman om den medverkande är minderårig. Informationsblad att dela ut till medverkande finns här.

För reklamfilm och liknande finns speciella skriftliga avtal. Uppsala Universitet har tagit fram en överenskommelse om godkännande av medverkan i videoproduktion.

Mer om avtal

Ibland kan vissa externa föreläsare vilja ingå en överenskommelse eller skriva ett avtal om hur en exempelvis en film får användas. Det bästa är att publicera filmen i Canvas Studio. Där är tillgången begränsad till den kurs filmen är kopplad till.

Om du vill publicera en film på Medfarm Play kan du som ägare av upphovsrätten välja att göra filmen tillgänglig i två olika nivåer - öppen för hela världen eller öppen för alla som har ett användarkonto på Uppsala universitet.

Finns integritetsskäl, det vill säga om din film exempelvis innehåller avsnitt med patienter eller intervjuer med barn kan det finnas skäl att göra filmen tillgänglig för bara vissa personer med användakonto på Uppsala universitet. Finns sådana integritetsskäl så skriv en e-post till oss på MedfarmDoIT och ange integritetsskälet i mejlet.

Senast uppdaterad: 2022-02-02