UPPHOVSRÄTT OCH AVTAL

När du skapar undervisningsmaterial för webben kan material du vill visa regleras i lagen om upphovsrätt. Det finns också olika avtal som gäller för externa föreläsare och användandet av bilder och filmat material på personer.

Här finns information och råd för dig när du ska skapa en film, en föreläsning eller någon annan typ av medieproduktion till din undervisning

Senast uppdaterad: 2021-11-30