VI KOMMER TILL DIG

Att filma patientmiljöer kan göra det enklare att prata om samma saker i undervisningen. Du kan till exempel visa kommunikation, bemötande och ledarskap, ett samtal med en patient eller kanske hur en rond går till. Du kan visa handhavande på nära håll för många studenter samtidigt, moment med exempelvis hantering av farliga kemikalier, eller göra en guide i labbmiljö. Det kanske även finns miljöer eller platser som dina studenter inte har tillträde till men som du vill visa. Du kan också till exmepel intervjua någon på plats.

Vi hjälper dig från manus till färdigklippt film och kommer till dig eller annan miljö med filmteam och utrustning.

Mejla oss doit@medfarm.uu.se
Eller fyll i Idébeskrivning

Se exempel här

Från vänster till höger: en film om yrket som biomedicinsk analytiker gjord av oss för kursen i interprofessionellt lärande på alla program inom medfarm, en film om lungstatus vi filmat på KTC för läkarprogrammet och en film om spädning av läkemedel i en kurs om vårdvetenskap

  • Profession Biomedicinsk analytiker

  • Lungstatusundersökning

  • Spädning av läkemedel

Senast uppdaterad: 2021-12-09