INFORMATION INFÖR FILMPRODUKTION

Information för filmprojekt med medieproducent

Ladda ner som pdf

Innehåll:

 1. Produktionsprocessen
 2. Deadlines, tider och platser
 3. Uppdrag och avtal
 4. Textning
 5. Publicering och leverans
 6. Upphovsrätt 
 7. GPDR och publicering på Uppsala universitets kanaler
 8. Medfarm Play och Canvas Studio

1 Produktionsprocessen

Detta är en beskrivning av filmprocessen och vad som ingår i den. Rubrikerna följer processordningen.

1:1 Idébeskrivning från beställare skickas till medieproducent:

 • Fyll i idébeskrivningen på hemsidan. Den går också att få som pdf via mail.

1:2 Möte mellan beställare och medieproducent (ingen kostnad)

 • Möte kring idébeskrivningen
  • Målgrupp och syfte
  • Planering
  • Tidsplan – deadline för publicering
  • Plattform – Studio eller annat? Medfarm Play är inte uppspelningsplattform utan endast för arkivering
  • Ansvarig för filmen

1:3 Manusarbete (Bearbetning av medieproducent: 750 SEK/tim)

Bearbetning av idébeskrivning, manus med speakertext och bildmanus 

 • Beställaren skriver ett manus enligt mötets beslut
 • Medieproducenterna ger feedback
 • Experter ger feedback
 • Pedagogisk utvecklare ger feedback
 • Beslut om godkännande av manus fattas i samråd mellan medieproducenterna och beställaren. 
 • Beslut fattas om att manus behöver bearbetas ytterligare, gå tillbaka till punkten Manusarbete
 • Medieproducenterna tar fram bildmanus
 • Bildmanus presenteras för beställaren
 • Beslut fattas om att bildmanus är godkänt 
 • Beslut fattas om att bildmanus behöver bearbetas ytterligare, gå tillbaka till punkten Bildmanusarbete

1:4 Inspelning (1 timme 3000SEK, halvdag 4000SEK, heldag 6000SEK)

Transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera

 • Inspelningen planeras. Följande aspekter ska täckas in:
  • Datum och tid för varje inspelningsplats – Ingår transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera
  • Personer – budget finns inte
  • Lokalbokning och rekognosering på plats – ingår i priset. Medieproducent behöver tid till detta (1tim – en halvdag)
  • Teknik

 • Inspelning genomförs: 
  • Manus och bildmanus utgör underlag för inspelningen - Ingår transport till lokal, uppriggning, enklare ljussättning, ljudupptagning och träning framför kamera. 
  • Inspelning sker normalt med en kamera och en medieproducent, vilket innebär att det mesta behöver filmas ett antal gånger från olika vinklar med flyttning av lampor och utrustning emellan.

1:5 Redigering (1 timme 3000SEK, halvdag 4000SEK, heldag 6000SEK, småfix 750SEK/tim)

Överföring av material, sortering, enklare redigering enligt överenskommelse, ex. speaker, musik, ljudeffekter, rendering och leverans av film – textning ingår inte

 • Redigering av det inspelade materialet görs av medieproducent i följande steg:

Utkast 1

 • Grovredigering – klippen ligger i ordning
 • Stämning – tempo i klippen etc.
 • Musik – passar musiken och andra ljud?
 • Har vi missat något i innehåll etc.

Utkast 2

 • Skyltar och text – beställare bistår med namn och text som behövs för grafik och skyltar – namnskyltar, titlar, filmtitel och underrubriker för avsnitt, eftertext.
 • Vidare redigering

Utkast 3

 • Stavfel – beställare kontrollerar, medieproducent rättar till
 • Småfel – beställare kontrollerar, medieproducent rättar till

1:6 Publicering

 • Ansvarig medieproducent skickar filmen till beställaren – vi använder Box eller WeTransfer
 • Ansvarig medieproducent levererar filen och arkiverar den medan beställare själv laddar upp den på Studio eller annan plattform för distribution.

2. Deadlines, tider och platser

I filmproduktionen är det viktigt att ställa upp och hålla olika tider och deadlines för att filmen ska kunna levereras på utsatt tid då den ska kunna användas av målgruppen.

2:1 Deadlines

 • Deadline för färdig film – anger vilket datum filmen levereras enligt överenskommet leveranssätt
 • Deadline för manus – anger vilket datum färdigt manus skickas till medieproducenten  
 • Deadline för platser och medverkande – anger datum för bokade inspelningsplatser och medverkande i filmen. Görs normalt av beställaren.
 • Deadline för inspelning – anger den tid då all inspelning ska vara klar för start av redigering. Efter det datumet bör inte större mängder nytt material eller idéer om innehåll till filmen komma in.
 • Deadline för utkast 1 – anger det datum då beställaren kan ge feedback på en första version av filmen. I den här versionen är inte allt klart och feedbacken handlar om innehåll, och stämning i filmen.

2:2 Övriga tider

 • Tid för rekognoscering av plats – hur mycket tid som behövs beror på plats och om medieproducenten har tidigare erfarenhet av platsen. Det kan löna sig att välja en plats i närheten av BMC och en tidigare känd plats. MedfarmDoIT gör inte inspelningar utanför Uppsala.
 • Tid för riggning och ljussättning – beroende på komplexiteten av plats och innehåll i filmen kan detta ta olika lång tid. Räkna med mellan 30 minuter och en timme. Det kan också behövas göras om under inspelning då kameran och medverkande flyttar. Planera in detta då medverkande och platser bokas
 • Tid för övning framför kameran – medverkande kan behöva öva på repliker och medieproducenten kan behöva se hur medverkande rör sig och pratar för att det ska bli ett bra ”spel”, en bra bild och ett bra ljud.
 • Tid för inspelning och inspelningsprocess

2:3 Platser för inspelning

 • MedfarmDoIT har en studio som går att boka utan kostnad. Medieproducenten bokar den.
 • Övriga lokaler inom Uppsala universitet behöver bokas av beställaren. Budget finns inte hos MedfarmDoIT
 • Lokaler utanför Uppsala Universitet kan också behöva tillstånd. Beställaren ansvarar för att ta reda på det och ordna med eventuella tillstånd
 • På allmän plats råder generellt inspelningstillstånd

3. Uppdrag och avtal

MedfarmDoIT är ett stöd och en resurs för alla inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci som vill skapa och använda IT-verktyg inom ramen för utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom att öka användandet av IT-verktyg ska kvaliteten inom medicinsk och farmaceutisk grundutbildning höjas.

MedfarmDoIT har inget uppdrag att göra film för helt externa beställare utan hänvisar till andra produktionsbolag på marknaden. Om koppling finns till Uppsala Universitet gäller följande:

3:1 MedfarmDoITs filmuppdrag utan kostnad för Medfarm

Dessa uppdrag har prioritet för MedfarmDoIT och ska komma i första hand vid urval av uppdrag

 • Undervisningsfilm och annan film som används för undervisning för grund- och avancerad nivå
 • Filmad föreläsning i självkörstudion – beställaren spelar in själv och MedfarmDoIT lånar ut studio och coachar
 • Coachning av egenproducerade filmer för undervisning inom grund- och avancerad nivå
 • Klippning av egenproducerade filmer för undervisning inom grund- och avancerad nivå

3:2 MedfarmDoITs filmuppdrag med kostnad för Medfarm

Dessa uppdrag är prioriterade framför uppdrag utanför Medfarm. Intern fakturering sker enligt prislista och tidsplan (se ovan)

 • Filmer som inte är för undervisning på grund- eller avancerad nivå, exempelvis för forskningsprojekt, allmän information eller annat

3:3 MedfarmDoITs filmuppdrag med kostnad för Övriga kunskapsområden inom Uppsala Universitet

Dessa beställningar kan genomföras i mån av tid och relevans. Intern fakturering sker enligt prislista och tidsplan (se ovan)

3:4 Detta gör inte MedfarmDoIT

 • Helt externa uppdrag
 • Textning av filmer
 • Avancerad grafik
 • Anställning av skådespelare eller statister
 • Skapande av filmmusik eller ljud

4. Textning

Riktlinjerna för textning av film följer de riktlinjer som finns för tillgänglighet. Mer går att läsa om detta på Medarbetarportalen och på Myndigheten för digital förvaltning

Ansvaret för textning samt distribution till målgruppen ligger på beställaren

I Canvas Studio finns en instruktionsfilm för hur textning går till. MedfarmDoIT kan supporta vid användning av en del program för filmredigering vid textning. 

5. Publicering och leverans

Produktioner inom huvuduppdraget levereras i första hand via Sunet Box för egen publicering på Canvas Studio.

Övriga produktioner inom Uppsala universitet kan också levereras via externt överföringssystem såsom WeTransfer

I fall då inte överföring enligt ovan är möjlig ansvarar beställaren för att leverans kan ske med till exempel extern hårddisk.

6. Upphovsrätt

Upphovsrätt gäller automatiskt i Sverige för verks upphovspersoner. Det betyder att beställaren äger rätt till användningen av medieproduktioner enligt avtalet med MedfarmDoIT. Vid annan användning än den avtalade ska nytt avtal göras. Mer om upphovsrätt går att läsa på Patent och registreringsverkets hemsida samt på Uppsala universitets medarbetarsida för kommunikation

7. GDPR och publicering inom Uppsala universitets kanaler

Lagen om GDPR handlar om att skydda den personliga integriteten när det gäller datainsamling. Det blandas ibland ihop med generella riktlinjer för medgivande till medverkan.

På offentlig plats behövs inget medgivande till medverkan eller speciella tillstånd för filmning. Däremot behövs tillstånd för filmning som kan användas för övervakning, exempelvis för drönarfilmning på vissa områden. 

På plats som inte är allmän, exempelvis på Uppsala universitet gäller generella riktlinjer för medgivande till medverkan. Det innebär att de som befinner sig inom området ska få chansen att muntligt ge sitt medgivande eller avstå från att vara med på bild. Inget skriftligt avtal behövs.

För reklamfilm eller medverkan som modell krävs skriftligt medgivande.

När den medverkande är minderårigt ska medgivande ges av målsman.

Läs mer på Uppsala universitets medarbetarsida för kommunikation.

8. Medfarm Play och Canvas Studio

Filmer som produceras inom ramen för Medfarm DoITs uppdrag läggs upp på Medfarm Play för arkivering, men publicering av filmer ska uppdragsgivaren själv stå för. I första hand ska Canvas Studio användas för publicering mot studenter.

Under en kommande period används Medfarm Play parallellt med Canvas Studio, men efter hand kommer publicering mot studenter via Medfarm Play fasas ut och kanalen kommer endast användas som lagringskanal.

Senast uppdaterad: 2021-11-30