Upphovsrätt och avtal

När du skapar undervisningsmaterial för webben så är det viktigt att du har tillstånd att använda det material du vill visa. Det regleras i lagen om upphovsrätt och det är olika regler som gäller i klassrummet och på webben.

Lagen om upphovsrätt reglerar upphovsmannens rätt till de verk (texter, musik, foton, filmer osv) som hon eller han har skapat.

Visa en presentation i ett klassrum

Som universitetslärare har du i vissa situationer rätt att använda vissa typer av upphovsrättskyddat material i din undervisning på universitetet. Avtalet är slutet med Bonus Copyright Access och på deras hemsida kan du läsa mer om kopieringsavtalet.

Avtalet reglerar användandet i undervisningssituationen, exempelvis när du visar en presentation (Power Point) för eleverna på en föreläsning. Det innebär att när du håller en föreläsning för studenter på plats så är det tillåtet att använda dig av exempelvis, illustrationer från kursboken, skärmdumpar från internet, seriestrippar och icke kommersiella foton, förutsatt att bilden offentliggjorts på ett korrekt sätt och exempelvis inte hämtas från en "piratsida" på internet.

Vad gäller för webbfilmer?

Om du däremot skulle filma din föreläsning och tillgängliggöra den på webben (Medfarm Play eller YouTube) så gäller inte kopieringsavtalet. Det betyder att du bryter mot lagen om upphovsrätt om du använder samma illustrationer, skärmdumpar, seriestrippar och foton i din film, som var tillåtna i föreläsningssituationen för studenter på plats. För att få använda sådant material i filmen måste du inhämta tillstånd från upphovsrättshavaren. Ett alternativ kan vara att använda dig av något annat material som är fritt för alla att använda.

För att visa en film måste du alltid fråga den som har upphovsrätten

Att visa filmklipp i undervisningssituationen för studenter på plats är inte heller tillåtet utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller ofta även om någon gjort sin film tillgänglig via exempelvis YouTube, eftersom YouTube oftast bara ger tillstånd "för personligt bruk".

Av detta följer att det inte heller är tillåtet att visa klipp från en film i din webbföreläsning. Däremot går det bra att skicka en länk till en film på YouTube till studenterna så de själva kan välja att titta på filmen. Det är också tillåtet att använda filmer om den som har upphovsrätten uttryckligen gett sitt tillstånd och exempelvis publicerat innehållet under en Creative Commons licens, vilket blir allt vanligare idag.

Besök gärna den legala handboken. Där kan du läsa mer om de lagar och regler som gäller för digitalt material i undervisningen.

Alla som medverkar i en film måste godkänna att den publiceras på webben.

Alla personer som finns med på en film eller ljudupptagning innehar rätten att bestämma över hur materialet ska användas. Det innebär att om du spelar in en film där fler personer än du deltar, så måste du inhämta deras tillstånd för att kunna publicera filmen på webben. Det spelar ingen roll om dessa personer är andra föreläsare från Uppsala universitet, externa föreläsare eller studenter. Det är viktigt att du tydligt informerar hur filmen kommer att användas. Uppsala Universitet har tagit fram en överenskommelse om godkännande av medverkan i videoproduktion.

Fria resurser för lärande

Vad är en CC-licens?

Creative Commons

Idag har det blivit allt vanligare att man publicerar verk på nätet under så kallad Creative Commons licens. Det innebär att den som har upphovsrätten ger användare tillåtelse att använda verket (fotot, filmen, illustrationen) på olika sätt. Det finns många olika typer av CC-licenser. Det är viktigt att du tar reda på vilket sätt du får använda materialet du är intresserad av.

Hur hittar jag öppna digitala resurser?

Det finns många webbplatser där man kan hitta foton, illustrationer, filmer och texter som är fritt att använda. Lunds universitetsbibliotek har samlat länkar till olika sidor där man kan hitta sådana "öppna digitala lärresurser" (Open Educational Resources, OER).

Fundera på hur du vill att din film ska användas. Kanske vill du också bidra till att öka antalet fria resurser för lärande i världen?

Avtal och överenskommelser

Ibland kan vissa externa föreläsare vilja att man ingår en överenskommelse eller skriver ett avtal om hur en exempelvis en film får användas. Om du vill att filmen ska publiceras i vår videoportal Medfarm Play, är det viktigt att överenskommelsen bara utlovar begränsningar som är möjliga i vår videoportal. 

Vem kan se min film på Medfarm Play?

Om du vill publicera en film på Medfarm Play kan du som ägare av upphovsrätten välja att göra filmen tillgänglig två olika nivåer: öppen för hela världen eller öppen för alla som har ett användarkonto på Uppsala universitet.

Finns integritetsskäl, det vill säga om din film exempelvis innehåller avsnitt med patienter eller intervjuer med barn kan det finnas skäl att göra filmen tillgänglig för bara vissa personer med användakonto på Uppsala universitet. Finns sådana integritetsskäl så skriv en e-post till oss på MedfarmDoIT och ange integritetsskälet i mejlet.

Godkännande av medverkan i videoproduktion

Uppsala universitet har tagit fram en överenskommelse om godkännande av medverkan i videoproduktion för Uppsala universitet. Överenskommelsen används främst vid filmning av större evenemang, seminarier och konferenser med externa gäster och är inte nödvändigtvis anpassat för undervisningssituationen. Överenskommelsen finns både på svenska och engelska.