Podcast

Är du nyfiken på Podcast och hur det kan fungera i undervisningen? Vi har teknik att låna ut eller så kan du spela in här hos oss. Vi hjälper också till med publiceringen.

Kontakta oss för mer information, doit@medfarm.uu.se.

Lyssna på Vink till SSK
En podcast som riktar sig till studenter, termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet.

Lyssna på T5Podden
En podcast som riktar sig till studenter, termin 5 på Läkarprogrammet.