Filma situationer och miljöer

Att filma simulerade patientmiljöer kan göra det enklare att prata om samma saker i undervisningen. Du kan till exempel visa kommunikation, bemötande och ledarskap eller filma ett samtal med en patient eller kanske hur en rond går till.

Det kanske även finns miljöer eller platser som dina studenter inte har tillträde till men som du vill visa. Kanske kan du intervjua någon på plats.

Vi hjälper dig från idé till färdig film, kontakta doit@medfarm.uu.se för ett första möte.