Skriv en brief


Vill du beställa, eller få en offert på en film? Besvara gärna dessa och skicka till oss på doit@medfarm.uu.se, så får vi ett underlag att gå vidare med. 


 1. En problembeskrivning – vilket problem ska filmen lösa?
 2. Vad är syftet och målet med filmen?
 3. En beskrivning av varumärkeslöfte och/eller erbjudande.
 4. Vilka målgrupper vänder vi oss till? 
 5. Vad tror vi kan motivera målgrupperna? 
 6. Vad vill vi att de ska göra?
 7. Vad är vårt huvudbudskap?
 8. Vilken ton skall kommunikationen ha?
 9. I vilka kanaler kan vi förmedla detta?
  Vilka kanaler passar bäst för våra målgrupper, vår idé och för våra resurser?
 10. Tidigare erfarenheter? 
 11. Budget?
 12. Tidsplan?
 13. Hur ska filmen utvärderas?