Direktsändning

En direktsändning av ett event eller föreläsning ut på webben skapar goda förutsättningar för att få direktrespons från en bredare publik ut i världen. 

Det krävs en viss förberedelse för bäst effekt vid en direktsändning och innan du beställer den av oss ber vi dig att svara på tre frågor som du ser här nedanför. 

När du svarat på dessa frågor kan vi tillsammans se till att din direktsändning får den effekt du önskar. Om du inte kan svara på alla frågorna, fundera på om det räcker att spela in en film och publicera den efteråt.​

  1. Varför är det viktigt att det direktsänds? 
  2. Vem är din publik? 
  3. Hur ska du distribuera länken för att få maximalt antal tittare? 

Arbetsprocessen ser ut så att vi bokar in datumet i vår kalender och kommer överens om alla detaljer några dagar innan. Vi vill alltid veta hur många som ska tala på scenen, om är det några speciella inslag, dans, musik, skype-samtal, publikfrågor eller bildvisningar? Ju mer detaljer vi vet om desto bättre blir produktionen för att fånga upp ljud och bild på rätt sätt. 

Efter att sändningen är klar publiceras den där du vill ha den. Förslagsvis på Medfarmplay, YouTube eller Facebook. Kom ihåg att alltid be om tillstånd från de personer som ska medverka i filmen. Det gäller oavsett vid direktsändning eller inspelning.

Kontakta oss för mer info