Mediaproduktion

Hur kan film kan användas i din undervisning? 

Vårt mål är - att i samarbete med lärare - skapa effektiva och tydliga undervisningsfilmer. Alla undervisningstillfällen är olika.
Hör av till till oss på doit@medfarm.uu.se, så hjälper vi dig.

FILMA PRAKTISKA MOMENT

Filma simulerade patientmiljöer och kliniska moment. Kanske finns det moment i din undervisning där studenterna kan filma? Så här kan det se ut.

Filma med mobilen

Mycket går att fånga med en enkel mobilkamera. Mikrofon och stativ för mobiltelefon finns att låna hos oss. Kontakta oss för fler tips