Mediaproduktion

Hur kan film eller ljudinspelningar användas i din undervisning? 

Alla undervisningstillfällen är unika. Genom att tillhandahålla informativa och tydliga undervisningsfilmer kan du trots detta skapa kontinuitet i den information som når dina studenter.

Vill du veta mer? Kontakta oss på doit@medfarm.uu.se.

FILMA PRAKTISKA MOMENT

Visa handhavande på nära håll för många studenter samtidigt eller filma kliniska moment. 

Se hela exempel.

Filma situationer och miljöer

Att filma simulerade patientsituationer och miljöer kan göra det enklare att prata om samma saker i undervisningen.  Vi hjälper dig från idé till färdig film. 

Se hela exempel.

Spela in din föreläsning hos oss

Hos oss kan du spela in din föreläsning med bra ljud- och bildkvalitet.
Kom till vår självkörstudio!

Hur går det till?

Spela in Podcast

Är du nyfiken på Podcast och hur det kan förbättra undervisningen? 
Vi hjälper dig att bolla idéer och förverkliga dina mål. 

Så här kan det låta.