Pedagogiska enheten läkarprogrammet

Pedagogiska enheten (PE) är en pedagogisk resurs som arbetar på uppdrag av läkarprogrammets programkommitté. Mer information finns i Studium 

Senast uppdaterad: 2022-02-03