Ta del av och dela digitala undervisningsresurser

Nordic University Health Hub finns nu tillgängligt med mer än 200 läromedel online!

I ett nordiskt samarbete som leds av universitetet i Köpenhamn har en web-baserad plattform för att dela utbildningsresurser utvecklats. Sedan oktober 2018 har tre partneruniversitet från Uppsala, Bergen och Köpenhamn delat över 200 olika så kallade Open Educational Resources, OER, med ett inledande fokus på global hälsa. OER är en vanlig term för digitala undervisningsmaterial, som videor, foton, animationer, artiklar, fall, uppsatsfrågor och pedagogiska dataset, som alla är tillgängliga för alla, precis som vetenskapliga artiklar som publiceras som Open Access, OA.

Nordic University Health Hub möter speciellt två utmaningar: 1) att många lärare inte har tid eller ekonomiska resurser att utveckla läromedel själva och 2) att de enskilda universiteten inte kan vara lika starka inom alla ämnesområden. Direkt tillgång till utbildningsmaterial från olika partners har därför potential att höja kvaliteten på den enskilda institutionen. Samtidigt kan man optimera resursförbrukningen i övergången från traditionella föreläsningar till mer aktivt lärande, där man typiskt kombinerar närvaroundervisning med onlineaktiviteter.
Att det finns stora likheter mellan de olika universitetens utbildning i det nordiska projektet gör det lättare att matcha material för sina egna behov - och ännu bättre om fler nordiska partners kommer med.

Fler nya partners på vägen
Både Oslo, Umeå och andra nordiska universitet har redan anmält sig som potentiellt intresserade partners, vilket innebär att de förutom att använda andras material bidrar med sitt eget.

Under den kort tid som navet funnits har material laddats ned och delats av bland annat Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, NTNU, Trondheim, Universitetet i Bergen, Islands universitet. Tiblisi State University och Uppsala University har använt material på studier inom global hälsa, folkhälsovetenskap och medicin.

OER främjar aktiv lärande
Utöver delning av material erbjuder Nordic University Health Hub möjligheten att samarbeta om utveckling av material, metoder och gemensamma undervisningsaktiviteter. Denna form av medskapande, baserad på OER, kallas öppen utbildningspraktik (OEP) och kan till exempel göras av lärare som förbättrar och uppdaterar varandras material och delar den senaste versionen på plattformen.

Navet erbjuder också en så kallad LTI-integration som gör det möjligt för lärare att integrera material direkt från navet till eget universitets LMS, t.ex. Studium.

Alla material på Nordic University Health Hub är registrerade som OER med en Creative Commons eller public domain-licens, vilket garanterar lärarnas upphovsrätt samtidigt som andra tillåter att kopiera, distribuera och använda och anpassa materialet på utvalda sätt.
OER i stabil global tillväxt

Nordic University Health Hub ligger på den globala plattformen www.oercommons.org, där du också hittar material från ett stort antal andra privata och offentliga institutioner, t.ex. universiteten M.I.T. och University of Oxford. Oercommons.org har funnits sedan 2007; Året då lärare från hela världen samlades i Kapstaden och gav ut den så kallade Capetown Open Education Declaration. Sedan dess har användningen av OER enligt OECD ökat stadigt och har på många ställen påverkat utbildningssystem och utbildningspolitik.

Mer information  www.oercommons.org/hubs/nordic_universities