Utbildningsplan för Apotekarprogrammet (FAO2Y)

Utbildningsplan och Studieplan för Apotekarprogrammet (FAO2Y)

Utbildningsplan

Studieplan

Professionell utveckling (PU), totalt 20 hp

Termin 1     PU 1: Apotekare, samhällets läkemedelsexpert, 1 hp
Termin 2     PU 2: Apotekare, vetenskaplig metodik och kommunikation, 1 + 3 hp

Termin 3     PU 3: Apotekare, utredare av läkemedelseffekter, 3 hp
Termin 4     PU 4: Apotekare, forskning och kritisk granskning, 3 hp

Termin 5     PU 5: Apotekare, kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp
Termin 6     PU 6: Apotekare, läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp

Termin 7     PU 7: Apotekare, utvecklare av nya läkemedel, 2 hp

Termin 10   PU 8: Apotekare, läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp

Tillbaka till startsida