Utbildningsplan för Receptarieprogrammet (FRC1Y)

Utbildningsplan och studieplan för Receptarieprogrammet (FRC1Y)

Utbildningsplan och studieplan för Receptarieprogrammet 

Professionell utveckling (PU), totalt 15 hp

Termin 1 PU 1: Receptarien som läkemedelsspecialist
Termin 2 PU 2: Receptarien som kommunikatör av farmaceutisk vetenskap
Termin 3 PU 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation
Termin 4 PU 4: Receptarien som främjare av god läkemedelsanvändning
Termin 5 PU 5: Receptarien som individers läkemedelsrådgivare 

Senast uppdaterad: 2023-02-01