Utbildningsplan för Apotekarprogrammet (FAO2Y)

En lärare som talar inför elever i en aula

Utbildningsplan och studieplan för Apotekarprogrammet (FAO2Y)

Utbildningsplan och studieplan för Apotekarprogrammet 

Professionell utveckling (PU), totalt 20 hp

Termin 1 PU 1: Apotekare, samhällets läkemedelsexpert, 1 hp
Termin 2 PU 2: Apotekare, vetenskaplig metodik och kommunikation, 1 + 3 hp
Termin 3 PU 3: Apotekare, utredare av läkemedelseffekter, 3 hp
Termin 4 PU 4: Apotekare, forskning och kritisk granskning, 3 hp
Termin 5 PU 5: Apotekare, kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp
Termin 6 PU 6: Apotekare, läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp
Termin 7 PU 7: Apotekare, utvecklare av nya läkemedel, 2 hp
Termin 10 PU 8: Apotekare, läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp

Senast uppdaterad: 2023-02-01