Skriftliga moment i Apotekarprogrammet

Händerna på tre studenter som skriver tillsammans

Termin 1 Labrapporter
Termin 2 Labrapporter (Språkverkstad)
Termin 3 PM (böcker, PU3), Labrapporter
Termin 4 Riskanalys (Tox), Fasstexter (FK), Skriftligt projektarbete (stat?)
Termin 5 PM (enkät + litteratur + minidisp), Riskbedömn(PU5)? Labrapporter
Termin 6 PM (VFU), PM (EBM, PU6) Labrapporter
Termin 7 PM (Specialist, BT) + Poster (popv, BT), Labrapport i form av vetenskaplig artikel (engelska)
Termin 8 Krav på Skriftliga inlämningar (3 st?, gemensamma kursmål?)
Termin 9 Fördjupningsprojekt
Termin 10 Littuppgift (reflektion, ind, PU8), Littuppgift (FLMA), Skriftliga inlämn (VFU)

Senast uppdaterad: 2021-06-16