Titel

Titeln ska vara kort, informativ och intresseväckande. Det får inte förekomma några förkortningar annat än mycket allmänt kända, i en titel. DNA går bra, men inte till exempel PABA (paraaminobensoesyra).

Titelsidan bör förutom titeln innehålla information om dig och sammanhanget, till exempel:

  • författarens namn
  • eventuell handledares namn
  • var arbetet utförts (institution, avdelning, universitet)
  • kursämne, kursnivå
  • omfattning i poäng (X hp)
  • termin under vilken arbetet utförts.


Tillbaka till Uppsatser och rapporter