Tack

Om någon eller några bidragit med konstruktiv kritik eller stöd som hjälpt dig i ditt skrivande är detta platsen att tacka för detta. Det är även brukligt att tacka för eventuellt finansiellt stöd.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter