Sammandrag (Abstract)

Sammandraget är en sammanfattning av hela uppsatsen, alltså inledning, material och metoder, resultat och diskussion. Det ska framgå varför du valt problemet, vad du gjort, vad resultatet blev och vad det betyder.

I sammanfattningen skall du normalt inte ange några referenser eller enbart beteckningar på undersökta substanser. Skriv istället beskrivning/namn tillsammans med beteckning/nummer på substanserna. Du ska inte använda andra förkortningar än mycket allmänt kända. Det finns ofta riktlinjer för hur långt ett abstract får vara, en halv till en hel A4 är vanligt.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter