Sammandrag/Abstract

Sammandraget (Abstract) är en sammanfattning av hela uppsatsen: inledning, material och metoder, resultat och diskussion. Det ska framgå varför du valt problemet, vad du gjort, vad resultatet blev, och vad det betyder.

I sammanfattningen ska du normalt inte ange referenser eller enbart beteckningar på undersökta substanser. Skriv istället beskrivning eller namn tillsammans med nummer på substanserna. Du ska inte heller använda andra förkortningar än mycket allmänt kända. Det finns ofta riktlinjer för hur långt ett abstract får vara (1/2—1 A4 är vanligt).

Tillbaka till Uppsatser och rapporter