Referenshanteringsprogram

Universitetsbiblioteket rekommenderar programmet Zotero, som kan laddas ner gratis via nätet och är fritt att använda. Biblioteket vid BMC hjälper till om det krånglar. Man kan även gå kurser via dem, men det är så pass lätt att använda att de flesta inte behöver det. Ett bra introducerande material finns på:

Senast uppdaterad: 2022-07-12