Innehållsförteckning

För längre uppsatser som t.ex. fördjupningsarbeten bör man ha en innehållsförteckning. Den bör innehålla huvudrubriker och underrubriker med sidhänvisning. Det finns ofta automatiska funktioner för detta i textredigeringsprogram.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter