Inledning och syfte

Inledning ("varför")

I inledningsavsnittet presenterar du problemområdet/bakgrunden och redogör kortfattat för de hypoteser som ligger bakom undersökningen och vad som tidigare gjorts inom detta område (egna och andras undersökningar), med angivande av källor till uppgifterna. Dela in materialet i underavdelningar (stycken), eventuellt med underrubriker. Här kan du också definiera termer.

Det är mycket viktigt att du ständigt värderar och bedömer om det du inkluderar i introduktionen är väsentlig för rapportens innehåll. Det vanligast felet är att man skriver för mycket allmän bakgrundsinformation som inte är relevant.

Du bör också skriva något om varför du anser att det du undersökt är av värde.

Syfte

Syftet med undersökningen kan antingen anges som sista stycke under ”Inledning”, med eller utan underrubrik, eller som separat del under rubriken ”Syfte”. Syftet, eller målsättningen, måste definieras så klart och tydligt som möjligt, helst i form av de hypoteser du testat (”att studera …” räcker inte). Har du flera mål med undersökningen försöker du skriva ner dem i en så logisk följd som möjligt – det underlättar både vid det egna skrivarbetet och för läsaren. Ibland kan det vara bra att ange ett övergripande syfte följt av specifika undersökningsmål. Syftet ska dock inte omfatta mer än ett par meningar.

Tillbaka till Uppsatser och rapporter

Senast uppdaterad: 2021-06-16