Uppsatser och rapporter

Händerna på någon som skriver i ett anteckningsblock

Det viktigaste sättet att sprida egna vetenskapliga resultat är genom att skriva uppsatser och rapporter. I det avseendet är det ingen skillnad mellan vetenskapliga artiklar och t.ex. labbrapporter – alla har till syfte att förmedla ett budskap på ett intresseväckande sätt till en läsekrets. Uppsatserna är dessutom de arbetsprov du kan visa upp när du söker jobb eller anslag för nya forskningsprojekt.

Det är viktigt att man uttrycker sig klart och intresseväckande. Det ska framgå klart och entydigt vad som varit undersökningens syfte och uppsatsen ska organiseras på ett logiskt sätt så att läsaren inte behöver bläddra fram och tillbaka för att följa vad du gjort. Texten skall vara så utförlig att man kan läsa den från början till slut och förstå vad du gjort, hur du gjort det, vad resultaten blev och vad resultaten betyder. Sist men inte minst det skall gå att upprepa dina undersökningar utifrån din beskrivning.

Det finns generella regler för hur en uppsats skall vara utformad för att möta de läsbarhetskrav som sammanfattades ovan. Dessa beskrivs här och det är dessa du kommer att utgå ifrån när du skriver uppsatser och laborationsrapporter under apotekarprogrammet. Din lärare ger dig närmare direktiv om vad som gäller för varje skrivuppgift du har.

Läs mer om


Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation