Sammanfattningsartiklar

En sammanfattningsartikel (eng. review) bygger inte på egna data utan är en litteraturöversikt som disponeras lite annorlunda än en vetenskaplig uppsats. Avdelningarna sammandrag, inledning, diskussion, tack, och referenser är med här också, men material och metoder ingår (som regel) inte, och i stället för rubriken ”resultat” sätter man rubriker och underrubriker som passar till det innehåll man sammanfattar.

Inledningen är mycket kort, som regel högst 1/3 sida, och ger bara en kort bakgrund till själva problemställningen samt varför det är ett intressant ämne att referera.

I diskussionen diskuterar man de resultat man sammanfattat, sätter in dem i ett större sammanhang och kommer gärna med personliga reflektioner. Referenser citeras löpande på det sätt som beskrivits ovan.

Tabeller, figurer och referenslista görs enligt avsnitten Appendix, tabeller och figurer samt Att referera till dina källor.

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation