Råd inför muntlig presentation

Att ge muntliga presentationer kräver förberedelser. Åhörare lyssnar tacksamt på en väl förberedd presentation. Med förberedelse kan du fånga deras intresse inom några minuter och du kan kommunicera dina kunskaper. Några råd för att få åhörarnas uppmärksamhet:

 • Vilka är dina åhörare? Lägg föredraget på en lagom nivå: Din framställning måste börja där åhörarnas kunskaper slutar, vilket är svårt. Det som nu är självklart för dig är nytt för andra!
 • Se till att du hörs bra! Använd mikrofon om det finns i salen.
 • Presentera dig, samt eventuella medarbetare.
 • Dela gärna ut en sammanfattning av vad du skall säga, särskilt om du skall visa komplicerade figurer.
 • Håll ögonkontakt med åhörarna och ställ kanske frågor.
 • Börja med det mest intressanta, och upprepa ditt huvudbudskap som avslutning.
 • Presentera nödvändig bakgrund och metodik i samband med de resultat de gett, och diskutera direkt vad detta betyder. Åhörarna tappar lätt tråden om du organiserar din presentation så som du skulle organiserat en skriftlig rapport.
 • Förenkla. Korta anföranden kan av nödvändighet inte ge hela historien – men den bästa delen av den.
 • Åskådningsmaterial (människokroppen, molekylmodell, apparater m.m.) är trevligt. Se bara upp så att inte tiden försvinner under åskådandet.
 • Använd skrivna stödord. Att läsa innantill på ett naturligt sätt är extremt svårt. Se upp för onödiga ljud (ööö, liksom, alltså) och tala ett enkelt vardagsspråk utan slang. Var gärna personlig och ”krydda” på ditt vis med skämt, åsikter, tankar i lagom dos. Det kan förhöja ett föredrag enormt.
 • Undvik att hålla i en kulspetspenna, för att undvika omedvetet ”knäppande”
 • Sluta i tid för att ge utrymme åt frågor.
 • Öva flera gånger och ta tid. Ha gärna med någon som lyssnar.
 • Tala inte för fort!

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation