Poster

En poster är mer en reklamaffisch för din undersökning än en komplett redogörelse. Det får inte ta längre än 10 minuter att läsa och förstå hela postern, helst skall det gå ännu fortare. Alltså: Förenkla och lyft fram det viktigaste!

Postern gör du enklast i en mall i PowerPoint. Titeln är ditt huvudbudskap. Använd gärna korta undertitlar som delar upp texten och ger snabb överblick. Börja med det viktigaste, använd bilder hellre än text och förse postern med visitkort och gärna också med lösa blad med tilläggsinformation.

Liggande format är att föredra, om detta är möjligt. Undvik i alla händelser text i knähöjd. Använd typsnitt utan seriffer (fötter): stor text (som på en poster) bör skrivas med sådant här typsnitt (Arial eller Helvetica eller liknande) medan liten text (som i uppsatser) bör ha seriffer (t.ex. Times New Roman) för att ge ögat en ”linje” att följa.

Om titeln ryms på en (1) rad kan VERSALER användas, annars, och till all annan text, så används gemener. Ett förslag till posterdisposition finns i slutet på häftet.

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation