Populärvetenskapliga uppsatser

Här gäller en helt annan disposition och stil än i en vetenskaplig uppsats. Skriv som en tidningsartikel: en slagkraftig titel med ett huvudbudskap och en ingress som utvecklar titeln och talar om vad som är intressant med den. Börja med det mest intressanta och konkreta! Ditt arbete konkurrerar med andra artiklar om läsarens gunst. Lyckas du inte väcka intresse för rubrik (i första hand) och ingress (i andra hand) så är slaget förlorat. Lägg alltså ner möda på titel och ingress!

Undvik fackspråk. Skriv enkelt och vardagligt med korta meningar. Använd gärna metaforer, enkla figurer och illustrationer. Skriv personligt och i första person. Sikta hela tiden på att behålla läsarnas intresse. Detaljer, metoder och komplicerade resonemang kan avsluta uppsatsen. Spara dock gärna en liten godbit eller en tanke som leder framåt som en sista avslutning så att läsaren känner sig ”nöjd” efter avslutad läsning.

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation