Att tala till bilder

 • Använd text utan seriffer (t.ex. Arial), minst 22–24 p, högst 5–6 rader per bild.
 • Gör hellre flera bilder än träng ihop en massa material på varje bild – ett budskap per bild fungerar bäst

Tips

 • Om du vill kopiera en bild från en elektronisk publikation, kan du, för att göra den skarpare, förstora PDF-filen på skärmen innan du kopierar över bilden eller tabellen till ditt dokument eller till din PowerPoint-presentation.
 • Kolla projektorn före din presentation.
 • Guida åhörarna genom figurer; presentera axlar och förklara alla symboler.
 • Stå bredvid duken vänd mot åskådarna.
 • Var sparsam i användande av färg för att lyfta fram text eller symboler; det blir lätt rörigt. Vissa färgkombinationer kan vara svårtolkade för färgblinda. Max 2-3 färger på samma bild.
 • Använd en ljus och enkel bakgrund för bästa läsbarhet.
 • Akta dig för färdiga mallar och flärdfulla effekter i presentationsprogram. För många animationer distraherar dina åhörare.
 • Om du kopierar en publicerad figur måste du klippa bort finstilt figurtext och andra detaljer, och oftast ange axlarnas förklaringar med större typsnitt än i originalet. Ange källan under själva bilden och använd samma principer som i referenslistan i en uppsats eller rapport, men med titeln på arbetet utelämnad och författarlistan förkortad (om flera författare, ange första författare följt av et al.),
  Exempel:
  Leggett JE et al. Scand J Infect Dis (Suppl). 1990;74:179-84
  Andes D and Craig WA. Int J Antimicrob Agents. 2002 Apr;19(4):261-8.

Tillbaka till Guide till skriftlig och muntlig kommunikation

Senast uppdaterad: 2021-06-16