PUFF:s guide till skriftlig och muntlig kommunikation

Tre elever som diskuterar

En viktig roll för den yrkesverksamma apotekaren och receptarien är att kommunicera med allmänheten, kollegor, vårdpersonal och andra på ett sådant sätt att informationen når fram och blir förståelig. För detta krävs goda ämneskunskaper men också god förmåga att uttrycka och förmedla sin kunskap på svenska och engelska, och kunna anpassa framställningen till mottagarens kunskapsnivå.

Vid farmaceutiska fakulteten menar vi att ”uttrycka sig på god svenska och engelska” betyder att budskapet är förståeligt för en mottagare utan ytterligare erfarenhet av aktuell situation.

Skriftliga och muntliga redovisningar av laborationer, PM och andra moment på programmets kurser ska ge dig en övning i kommunikation. PUFF:s guide till skriftlig och muntlig kommunikation är ett stöd i arbetet att steg för steg förbättra dina skriftliga och muntliga presentationsfärdigheter under programmet. I dokumentet hittar du bland annat information och råd om textdisposition och referenshantering, muntliga presentationer, opponering och rapporter efter kurslaborationer.

En vetenskaplig undersökning är inte avslutad förrän resultaten är offentliggjorda. Det kan göras i form av en artikel i en vetenskaplig tidskrift men också som vetenskapliga och populära uppsatser, rapporter, föredrag och skärmutställningar (poster). Undersökningar inom ett område behöver också sammanfattas och diskuteras i bredare perspektiv för att kunskapen skall komma till nytta.

Alla presentationer görs för att förmedla ett budskap. Man presenterar därför ur mottagarens perspektiv: Hur skall man väcka och bibehålla intresset hos mottagaren, och hur skall man beskriva sina resultat så att mottagaren förstår? Presentationen kommer därför att se olika ut inför olika målgrupper. Det är viktigt att tänka på vilken målgrupp som avses när man förbereder presentationen.

Din presentation måste vara din egen. Du beskriver dina resultat och diskuterar dem med egna ord. När du sammanfattar vad andra gjort, till exempel i inledning och diskussion, använder du dina egna ord och anger källan till din information. Att kopiera text utan att ange källan räknas som plagiat. Även om du anger källan får du inte skriva av mer än någon enstaka mening (inom citattecken), utan ska i övrigt återge informationen med egna ord.

Här kan du läsa en utförlig beskrivning av hur man använder källor och vad som anses vara fusk och plagiat.

Läs mer om

Ladda ner Guide till skriftlig och muntlig kommunikation

Senast uppdaterad: 2021-07-14