Muntliga moment i Apotekarprogrammet

Två studenter som lyssnar på en tredje

Termin 1
Termin 2 Muntlig individuell presentation + återkoppling (PU2,Lab)
Termin 3 Muntlig individuell presentation (PM, PU3)
Termin 4 Muntlig individuell presentation + opponering (artikelgranskning, PU4)
Termin 5 Muntlig Presentation (Minidisp, Epi,) Fallredovisning PPT, grupp (Gal)?
Termin 6 Muntlig presentation + återkoppling på kommunikation (VFU)
Termin 7 Muntliga redovisningar av laborationer?
Termin 8 KRAV PÅ muntliga redovisningar?
Termin 9 Fördjupningsarbetesredovisningar
Termin 10 Flera muntliga/spegel?

Senast uppdaterad: 2021-06-16