Riskanalys

I planering av praktiskt arbete bör man utföra en riskanalys. Den syftar till att undvika skador på människa och miljö. I laborativt arbete är detta särskilt viktigt då det ofta förekommer farliga kemikalier och utrustning som det kan innebära en risk att hantera.

Inför laborativa moment under utbildningen kan det förekomma att du som laborant ska genomföra riskanalys. Det innebär i korta drag att:

  1. du identifierar de kemikalier, utrustningar och praktiska moment som kan innebära en risk
  2. du bedömer vilka som är de mest kritiska, alltså vilka som sannolikast kan inträffa och vilka som kan ge allvarligaste konsekvenser
  3. du bestämmer hur du kan minska risken för skada (genom att använda rätt skyddsutrustning etc).

Tillbaka till Guide till laborativa moment