Laborativa färdigheter

I apotekar- och receptarieprogrammens laborativa kurser övas en rad färdigheter såsom planering, ett strukturerat arbetssätt, praktiskt handhavande, noggrannhet, samarbete, rimlighetsbedömning, analys, diskussion samt muntlig och skriftlig rapportering.

Att bemästra dessa färdigheter är en viktig del för att du ska uppnå många av utbildningens mål, och du har ett ansvar som student att öva på dem när tillfälle ges. Efter varje laborativt moment ska du avgöra i vilken utsträckning som du övat på en del av dessa färdigheter genom att fylla i Checklista laborativa färdigheter.

Ladda ner Checklista laborativa färdigheter
Ladda ner Självvärdering laboration

Tillbaka till Guide till laborativa moment

Senast uppdaterad: 2021-07-14