Kontakta PUFF

Koordinator

Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi
 

Referensgrupp

Laborativ färdighetsträning:
Magnus Bergström, institutionen för farmaci

Grupp:
Ann-Marie Falk, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Muntlig & skriftlig kommunikation – Interprofessionellt Lärande:
Lisa Fredriksson Carreras, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Administrativt stöd för lärare och studenter
Ruta Dahllöf, Studentservice
Ina Stuhlmann, Studentservice


Tillbaka till startsida