Kontakta PUFF

Flygbild på BMC

Koordinator

Jakob Haglöf, institutionen för läkemedelskemi

Referensgrupp

Laborativ färdighetsträning
Magnus Bergström, institutionen för läkemedelskemi

Grupp
Ann-Marie Falk, institutionen för farmaci

Muntlig & skriftlig kommunikation – Interprofessionellt lärande
Lisa Fredriksson Carreras, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Administrativt stöd för lärare och studenter
Ina Stuhlmann, Kansliet för medicin och farmaci; Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentrepresentant i PUFF
Minna Zackrisson

Senast uppdaterad: 2021-06-16