Individuella moment i Apotekarprogrammet

Termin 1 Lab (AK) + Labprotokoll (+Labjournal)
Termin 2 Muntlig och skriftlig labredovisning
Termin 3 PM, lab, labrapport, muntlig presentation
Termin 4 Muntlig presentation och studentåterkoppling, riskanalys, fasstext, muntlig redovisning
Termin 5 Lab (ex), labrapport
Termin 6 PM (VFU), PM (EBM)? Labrapport
Termin 7
Termin 8
Termin 9 Fördjupningsarbete
Termin 10 Skrivuppgifter (VFU)

Senast uppdaterad: 2021-06-16