Vad ni kan göra för att skapa en grupp

I följande två listor finns punkter som kan hjälpa er för att skapa er grupp. Ibland kan det vara lättare att börja med att diskutera vad man kan göra för att undvika att skapa en grupp, för att sedan fortsätta med att diskutera vad man istället kan göra för att skapa en grupp.

Vad ni kan göra för att skapa en grupp

 • lär känna varandra
 • gör något socialt tillsammans
 • gör något riskabelt tillsammans
 • utför en uppgift tillsammans
 • gör något tillsammans som kräver fysiskt arbete
 • berätta personliga saker om er själva
 • berätta om hur det känns att vara med i gruppen
 • identifiera era styrkor och eventuella svagheter som grupp
 • identifiera era färdigheter som kan komma gruppen till nytta
 • identifiera era åsikter om hur ni vill arbeta med andra i gruppen
 • bygg, konstruera, rita eller designa något tillsammans
 • gör något kreativt tillsammans (t.ex. skriv en tvåminuters pjäs)
 • sjung en sång tillsammans
 • lek en lek eller spela ett spel tillsammans
 • berätta varför ni är bättre än de andra grupperna, var bättre än de!
 • se till att ha roligt tillsammans.

Vad ni kan göra för att undvika att bli en grupp

 • undvik att vara med
 • spendera tiden med att snacka om vad som helst, utan mål
 • tillåt någon att dominera
 • tillåt att medlemmar inte är med i gruppen
 • låt det bli formellt, neutralt och abstrakt
 • undvik alla känsloyttringar
 • vägra att bestämma någon uppgift eller mål
 • bry er inte om att ta reda på något om de andra i gruppen
 • avslöja inget om er själva
 • uttryck kritik och fientlighet mot varandra eller andra
 • lyssna inte på varandra
 • visa inte något intresse för gruppen.

Översättning från G. Gibbs (1994) Learning in Teams. A Student Manual (Oxford Brookes University) Fritt av Svante Axelson

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp