Kontrakt för basgruppsarbete

När konsensus nåtts om nedanstående punkter utgör kontraktet en överenskommelse om hur arbetet i basgruppen ska bedrivas, till vilken man kan hänvisa.

Instämmer
inte alls
Osäker Instämmer
helt
1. Deltagarna bör gemensamt göra upp ”ordningsregler” för gruppen om tider, närvaro, förberedelse etc 1 2 3 4 5
2. De som pratar för mycket bör lära sig att dämpa sig och de som säger lite bör bli mer aktiva. 1 2 3 4 5
3. Man lär sig bäst av varandra om man motiverar synsätt och ståndpunkter 1 2 3 4 5
4. Att diskutera patientfall om man kommer oförberedd till ett gruppmöte leder bara till förvirring och tidsspillan. 1 2 3 4 5
5. Det är bättre att tala om att man inte förstår än att hamna utanför i diskussionen. 1 2 3 4 5
6. Varje medlem i gruppen har ansvar för sitt eget utbyte – vad andra får ut är deras ensak. 1 2 3 4 5
7. Om man inte invänder mot ett påstående innebär det att man samtycker. 1 2 3 4 5
8. Man bör regelbundet utvärdera arbetet i gruppen och belysa hur man själv och andra fungerat, handledaren utgör inget undantag. 1 2 3 4 5

Ladda ner kontraktet

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp 

Senast uppdaterad: 2021-07-14