Gruppdynamik

Under utbildningen får du möjligheter att jobba i olika grupper och därigenom få känna på olika personers påverkan på gruppdynamiken. Med kunskap om grundläggande gruppdynamiska processer kan du själv med ditt eget agerande påverka gruppens riktning och undvika konflikter eller ineffektiva grupper – det vill säga hitta en effektiv struktur och organisation för ett gott resultat. Att arbeta i grupp handlar till väldigt stor del om kommunikation.

Under ett gruppmöte är det viktigt att ni kommer överens om

  • vad som ska göras
  • när det ska vara gjort
  • vem som ska göra det
  • nästa gång gruppen ska träffas.

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp