Checklista vid grupparbete

Vad är syftet med uppgiften/projektet?

 • Vad ska ni lära er?
 • Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla?
 • Vilka delar av kursen bygger uppgiften på?
 • Vad leder den till?

Vad förväntas ni göra?

 • Hur ska produkten se ut?
 • Hur stor ska den vara?
 • Liknar den något som du har gjort tidigare eller har den unika delar?

Hur ser bedömningen/värderingen ut?

 • Vilka kriterier kommer att användas när ni värderas/examineras?
 • Hur ser en godkänd eller väl godkänd produkt ut?
 • Hänger allt på en grupprapport?
 • Hur kommer individuella insatser att bedömas?
 • Vad händer om någon gruppmedlem inte drar sitt strå till stacken?

Vilka deadlines finns?

 • När ska sista versionen av produkten vara inlämnad?
 • Vad händer om man inte lämnar in då?
 • Finns det andra deadlines som måste passas, t ex datum för presentation?

Vilka instruktioner finns?

 • Får eller bör ni samarbeta med andra grupper?
 • Hur kommer produkten att se ut i slutet av ert grupparbete?
 • Finns ett helhetstänk under arbetats gång?

Hur lägger ni upp arbetet?

 • Har ni pratat igenom och kommit överens om vad som gäller i er grupp (kontrakt för gruppsarbete)?
 • Hur ofta träffas ni och hur sker dokumentationen?
 • Roterar ni uppdragen ordförande, sekreterare, tidshållare?
 • Kommer ni överens om vad som ska göras?
 • När det ska vara gjort?
 • Vem som ska göra det?
 • Hur följer ni upp arbetet?

Inspirerad av G. Gibbs (1994) Learning in Teams. A Student Manual (Oxford Brookes University)

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp