Checklista vid laborationsarbete i grupp

Vad är syftet med laborationen?

 • Vad ska vi lära oss?
 • Vilka färdigheter ska vi träna och utveckla?
 • Vilka delar av kursen bygger uppgiften på?

Hur ser bedömningen/värderingen ut?

 • Vilka kriterier kommer att användas när momentet värderas/examineras?
 • Hur ser en godkänd eller väl godkänd labrapport ut?
 • Hur kommer individuella insatser att bedömas?
 • Vad händer om någon gruppmedlem inte drar sitt strå till stacken?

Hur planerar och fördelar vi det praktiska arbetet?

 • Finns olika moment i laborationen som behöver planeras och fördelas särskilt?
 • Vem gör vad?
 • Får alla en rimlig arbetsmängd och lämpliga ansvarsområden?

Hur samarbetar vi under själva laborationen?

 • Hur samarbetar vi bäst under denna laboration?
 • Sker kontinuerliga avstämningar inom gruppen?
 • Delar alla med sig av vad de gjort?
 • Visar alla intresse för laborationens olika delar?

Hur planerar vi rapportskrivandet?

 • Vem gör vad?

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp