Checklista vid gruppmöte under arbetets gång, individuell

Namn:

Övning:
Datum:
Kurs:

Hur väl stämmer nedanstående påståenden?

I viss mån I mycket hög grad
Om din egen insats: 1 2 3 4
Jag har satt mig in i ämnesområdet.
Jag har framfört mina synpunkter.
Jag upplever att mina åsikter respekteras.
Jag tror att de övriga har upplevt att jag respekterar deras åsikter.
Jag har tagit en rimlig del av ansvaret för planeringen och genomförandet av arbetet.
Om gruppen:
Vi är överens om målet och ambitionsnivån för grupparbetet.
Vi har tydligt definierat var och ens ansvar för slutresultatet.
Jag är nöjd med min roll i gruppen.
Jag upplever att alla i gruppen har tagit sitt ansvar.
Alla har samarbetat och bidragit till planering och genomförande av det gemensamma arbetet.
Vi har en bra stämning i gruppen.
Vi jobbar fokuserat när vi arbetar

Så här skulle jag beskriva min roll i gruppen och hur gruppen har fungerat hittills:

Detta vill jag att vi ska utveckla under resten av grupparbetet:
Ladda ner checklistan

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp