Checklista vid gruppmöte under arbetets gång

Namn:
Kurs:
Datum:
Grupp:

Påstående Håller med Håller inte med
Det framgick tydligt vem som tog ansvar för att leda/styra diskussionen.
Det var tydligt vem som förde protokoll/antecknade.
Vi gjorde klart för varandra vad vi skulle åstadkomma.
Vi lade upp en klar strategi för hur vi skulle arbeta.
Vi höll oss till saken.
Vi bearbetade punkterna systematiskt.
Vi disponerade tiden så den blev
lagom för varje punkt.
Var och en fick komma till tals
ungefär lika mycket.
Vi lyssnade på varandra.
Vi byggde vidare på varandras idéer.
Diskussionen var lagom strukturerad.
Diskussionen kändes givande.
Vi hade roligt/trevligt under diskussionen.

Något som fungerade bra och som vi ska upprepa nästa gång:

Något som vi ska göra annorlunda nästa gång:

Inspirerad av G. Gibbs (1994) Learning in Teams. A Student Manual (Oxford Brookes University)

Ladda ner checklistan

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp