Checklista vid gruppmöte efter arbetets gång, individuell

Namn:
Övning:
Datum:
Kurs:

Hur väl stämmer nedanstående påståenden?

I viss mån I mycket hög grad
1 2 3 4
Jag har framfört mina synpunkter.
Jag upplever att mina åsikter respekteras.
Jag tror att de övriga har upplevt att jag respekterar deras åsikter.
Jag har tagit en rimlig del av ansvaret för planeringen och genomförandet av arbetet.

Under detta grupparbete har jag lärt mig följande om ämnet:
Kommentarer om min egen insats, samt om hur jag fungerar som gruppmedlem:
Hur väl stämmer nedanstående påståenden om gruppen?

I viss mån I mycket hög grad
1 2 3 4
Målet nåddes.
Vår ambitionsnivå var bra.
Arbetsfördelningen var rättvis och fungerade bra.
Jag tycker att alla har tagit ansvar för slutresultatet.
Vi har sett till att alla är bekanta med vad vi har gjort, och kan berätta om hela arbetet.
Vi har haft en bra atmosfär i gruppen.
Vi har varit fokuserade när vi har arbetat tillsammans.
Alla ville och tilläts att aktivt bidra.
Jag var nöjd med min roll i gruppen.

Kommentarer om samarbetet i gruppen:
Under detta grupparbete har jag lärt mig följande om hur grupper fungerar:
Erfarenheter jag bör ta med mig till nästa grupparbete:
DiaNa version februari 2014

Ladda ner checklistan

Tillbaka till Guide till att arbeta i grupp