PUFF:s guide till att arbeta i grupp

Tre elever i labkläder som tittar på ett resultat

Att kunna arbeta i team är mycket viktigt i din framtida yrkesroll som apotekare eller receptarie, oavsett vilken arbetsplats du kommer att arbeta på. På programmet får du många tillfällen att jobba i grupp med olika uppgifter. Gruppmetodiken varierar beroende på kursens målsättning och är mer eller mindre reglerad beroende på uppgift. Till de tydligare formerna av metodik hör Problembaserat lärande (PBL) och fallmetodik. Beskrivningar och instruktioner finns i denna guide.

Dessutom får du på programmet möjlighet att arbeta i interprofessionella grupper när du under momentet Interprofessionellt lärande 1 (IPL1), IPL2 respektive IPL3, under en halvdag får träffa studenter från de andra yrkesförberedande utbildningarna på medicinska och farmaceutiska fakulteten. Tillsammans får ni då tillfälle att diskutera frågor gällande interprofessionell kommunikation, mänskliga rättigheter och etik, respektive patientsäkerhet. Målet med dessa moment är att förbereda er, och de andra studenterna, för den interprofessionella situation ni kommer att ställas inför när ni kommer ut i arbetslivet. 

Guiden innehåller även generella grundläggande metoder för grupparbeten och användbara råd för att skapa fungerande gruppsamarbeten och ett gott arbetsklimat. Genom att träna på att arbeta i grupp under utbildningen lär du dig att hantera olika verktyg för arbetsformen och att dra nytta av dina gruppmedlemmars kunskaper. Du får också möjlighet att träna på ledarskap. Med hjälp av detta kan förhoppningsvis dina grupparbeten fungera bra oavsett vald metodik. Innehållet använder du under hela ditt utbildningsprogram, vissa delar återkommer du till under flera kurser.

Detta arbetssätt bidrar till examensmåluppfyllelse vad gäller lagarbete samt förmåga att leda, planera och samordna arbete. 

Läs mer om

Ladda ner Guide till att arbeta i grupp

Senast uppdaterad: 2021-07-14