Fördelar för Studenter

PUFF erbjuder en rad fördelar för dig som studerar vid Apoterkarprogrammet:

 • Förstärkt yrkeskoppling
 • Förstärkt yrkesidentitet
 • Arbete över hela terminen
 • Tid för reflektion
 • Tydligare koppling mellan ämnen
 • Samarbete mellan lärare
 • Fokus på att kunna använda och integrera kunskap (färdigheter och förmågor)
 • Fördjupad förståelse
 • Bättre progression av färdigheter och förmågor (skriftliga, muntliga och praktiska)
 • Bättre måluppfyllelse av examensmål
 • Ökad självkännedom
 • Förbättrat professionellt förhållningssätt


Tillbaka till startsida