Fördelar med PUFF

PUFF erbjuder en rad fördelar för dig som studerar vid Apoterkarprogrammet och Receptarieprogrammet:

 • förstärkt yrkeskoppling
 • förstärkt yrkesidentitet
 • arbete över hela terminen
 • tid för reflektion
 • tydligare koppling mellan ämnen
 • samarbete mellan lärare
 • fokus på att kunna använda och integrera kunskap (färdigheter och förmågor)
 • fördjupad förståelse
 • bättre progression av färdigheter och förmågor (skriftliga, muntliga och praktiska)
 • bättre måluppfyllelse av examensmål
 • ökad självkännedom
 • förbättrat professionellt förhållningssätt.